Imagen MITSUBISHI MU-2B-60 (MARQUIS)

MITSUBISHI MU-2B-60 (MARQUIS)